Renhold under hele byggeprosessen

Det er viktig å holde det ryddig og rent i byggeprosessen for å unngå støv og at støvet virvles opp og legger seg på himlinger eller i kanaler. Hvis det ikke er rengjort for eksempel over himlinger og lignende før det lukkes inn, vil støvet gå i en evig runddans i bygget.

Det er flere negative helseeffekter forbundet med for høy konsentrasjon av støv. Man blir lettere sliten, får hodepine, luften føles tørr og det generelle helsetilstanden blir dårligere. På den måten blir de som skal jobbe og bruke bygget mindre produktive.

R&K Service har 20 års erfaring i løpende og avsluttende byggrenhold. Vi har tatt oss av store og små oppdrag for både offentlig og privat sektor.
Kontakt oss for referanser!

Vår byggrengjøring utføres i henhold til:

  • Rent Bygg (utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening)
  • BREEAM NOR  (Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg)
  • NS-INSTA -800  ( Nordisk Renholdsstandard)