Velkommen til

R&K Service

Pålitelig

Vi skal være pålitelig i vår leveranse og handling.

Fleksibel

Vi skal vise handlekraft og fleksibilitet.

Oppfølging

Vi skal være tett på i oppfølging av våre kunder.

Kvalitet

Vi skal levere en kvalitet som sikrer tilfredse kunder og brukere.

Lokalt forankret –

lokal mentalitet

R&K Service ble stiftet som en renholdsbedrift i 1992, målet var å tilby en servicegrad og kvalitet som våre større, landsdekkende konkurrenter ikke kunne yte. Siden den gang har bedriften utviklet seg til å operere i flere fagområder som falt naturlig for oss.

Vi tilbyr nå flere tjenester som kantinetjenester, catering og byggrenhold. Det handler nødvendigvis ikke om å ville bli størst, men å være best på service, kvalitet, kompetanse og lagarbeid. Som sertifisert miljøfyrtårnsbedrift kan du være trygg på at du velger en leverandør med miljøet i fokus.

R&K Service AS er i dag en av distriktets ledende aktører innen renhold / kantinetjenester med en administrasjon på 12 personer og ca 140 servicemedarbeidere. I 2018 omsatte vi for ca. 70 millioner kroner.

Vår kundegruppe er stor og varierer fra små, mellomstore og større virksomheter – til idrettsarenaer og offentlige bygg.

Sertifiseringer

Visjon

Vi skal være store nok til å ta alle oppdrag, og små nok til å gi personlig service. Med fokus på opplæring, trivsel, kvalitet og oppfølging av våre ansatte skal vi oppnå distriktets mest fornøyde kundeportefølje.