Vår historie

R&K Service AS ble stiftet i 1992 under navnet Renhold & Konsulentservice. Selskapets formål var å tilby renholdstjenester og konsulentoppdrag innen renhold til offentlig og private foretak.

I løpet av årene ble renholdstjenestene bedriftens hovedsatsingsområde, og konsulenttjenester ble faset ut. Samtidig begynte bedriften å sette større fokus på å tilby drift av små og mellomstore kantiner.

Styret vedtok derfor å foreta en navneendring til R&K Service AS med virkning fra 1.januar 2009.

Selskapet er eid av daglig leder og styreformann Bernt Ellingsen gjennom morselskapet RK Holding AS.

R&K Service AS er i dag en av distriktets ledende aktører innen renhold / kantinetjenester med en administrasjon på 10 personer og ca 115 servicemedarbeidere.

I 2015 omsatte vi for ca. 61 millioner kroner.

Vår kundegruppe er stor og varierer fra små, mellomstore og større virksomheter – til hotell, sykehjem og skolebygg.

Verdier

Pålitelig Vi skal være pålitelig i vår leveranse og handling.
Fleksibel Vi skal vise handlekraft og fleksibilitet.
Oppfølging Vi skal være tett på i oppfølging av våre kunder.
Kvalitet Vi skal levere en kvalitet som sikrer tilfredse kunder og brukere.

Spesielle avtaler i løpet av årene

1994 Daglig renhold på Heidrun under hook-up i Gandsfjorden.
1994 Løpende byggrenhold på Helse og sosialhøgskolen (første lokale kontrakt under «rent bygg filosofi»).
1995 Kontrakt på alt vikarrenhold til Stavanger Kommune.
2002 Daglig renhold av 21000m2 Fylkeshuset i Kristiansand.
2007 Kontrakt løpende byggrenhold Jåttå videregående skole.
2009 Kontrakt løpende byggrenhold Vågen videregående skole.
2012 Kontrakt daglig renhold DNB Arena.

Visjon

Vi skal være store nok til å ta alle oppdrag, og små nok til å gi personlig service. Med fokus på opplæring, trivsel, kvalitet og oppfølging av våre ansatte skal vi oppnå distriktets mest fornøyde kundeportefølje.