Regelmessig renhold

Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen.

Nye undersøkelser har skapt en høyere bevissthet om sammenhengen mellom kvaliteten på renhold og slimhinneirritasjon, astma og allergi. Hensikten med renhold er å fjerne smuss og forurensninger fra innemiljøet. Dette er ikke bare av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv.

Det er ikke bare hvor ofte og hvor grundig renholdet utføres som er av betydning. Valg av kjemikalier, metoder og utstyr spiller også i stor grad inn på hvor effektivt renholdet er.

Vi i R&K Service har over 23 års løpende erfaring med renholdsløsninger for våre kunder, og utfører i dag regelmessig renhold av bl.a skoler, sykehjem, kontorbygg, flerbrukshaller, kulturhus, verksteder samt butikker og hotell.

Hvorfor skal du velge oss?

  • Vi fokuserer på løsninger som gir best mulig totaløkonomi for våre kunder
  • Ledende innen bruk av miljø og brukervennlige løsninger. Benytter siste teknologi innen maskiner og utstyr inklusive systemet Toucan Aktivt vann
  • Våre avdelingsledere blir kurset og oppdatert i Skovly-Akademiet, et ledende kunnskaps og opplæringsprogram innen renholdsfaget, samt gjennomfører kurser innen NS-Insta 800 og andre bransjefaglige kurs.
  • Svært kort responstid på henvendelser, flat organisasjon med korte beslutningslinjer.
  • Tett oppfølging, høy servicegrad og fleksibilitet
  • Sterk faglig kompetanse i organisasjonen som kan gi råd om hvordan bygget skal bli best mulig ivaretatt og vedlikeholdt
«Vi står på for dere,
og sørger for at
jobben blir gjort»

Kontakt oss

R&K Service
Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Sentralbord 51 90 50 00
Send oss en e-post